Een bus in het verkeer, da's geen ongewoon zicht. Toch is er een structureel tekort aan buschauffeurs en kampt het beroep met een serieus imagoprobleem. Daarom haalde de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) ons aan boord om hier iets aan te doen

Drag

Wij kregen een dubbele opdracht: op lange termijn het imago van het beroep verbeteren en op korte termijn het aantal sollicitanten verhogen

Onze grootste focus lag op het wegnemen van praktische drempels om zo meer sollicitanten aan te trekken. We gingen hiervoor tijdens enkele werksessies in gesprek met medewerkers en brachten de voor- en nadelen van het beroep én de doelgroepen in kaart. We kwamen erachter dat elk type buschauffeur zijn eigen 'perks' heeft: van de schoolbuschauffeur/beschermengel tot de autocarchauffeur/reisgids.

Onze awareness- en trafficcampagne maakte het beroep van buschauffeur toegankelijker en reikte kansen aan om het te ontdekken. Met social posts en een landingspagina richtten we ons op jongeren, zijinstromers en chauffeurs uit de logistiek. 

Tegelijk stelt deze campagne het imago van het beroep bij en functioneert ze dus ook op lange termijn. Nu is het wachten op de eerste campagneresultaten. Daarmee stippelen we de route uit naar de volgende halte.

Going beyond together 
starts here.