Bekijk het lijstje met knelpuntberoepen: accountant staat er al jarenlang in. De instroom van studenten die voor accountancy kiezen blijft dan ook dalen, en de clichés rond het beroep zijn hardnekkig. Acht accounting- en consultingbedrijven sloegen daarom, samen met ons, de handen in elkaar om het tij te keren.

Meer dan enkel cijfers

De term "boekhouder" dekt al even de lading niet meer. Accountants zijn vandaag echte adviseurs die meedenken en meewerken aan de strategie van ondernemers. 

Met de campagne "Accountants van morgen" wilden we het blazoen van de accountant oppoetsen, het potentieel van de job schetsen én meer jongeren warm maken voor de studierichting.

Sleep

In de campagne lanceerden we de finfluencers. Want als er iemand een invloed heeft op het succes van een onderneming, dan wel de accountant. Spil van de campagne: Bockie de Repper, de zussen Nour & Fatma Daghbouj én hun accountants.

Mag ik daar een bonneke van?

In persoonlijke video’s en leuke campagnebeelden doorprikten ze het stereotiepe beeld van de accountant, en dat bij een jonge doelgroep. Bockie ging samen met zijn accountant op zoek naar zes vergeten btw-bonnetjes in zijn favoriete restaurants. Nour en Fatma riepen de hulp van hun accountant Jill in om hun administratie net zo flitsend te maken als hun TikTok-creaties.

We stonden in voor de hele campagne, het digitale communicatieluik, het webplatform en de organisatie van de persconferentie. Ook zes Vlaamse hogescholen en het volwassenonderwijs zetten mee hun schouders onder dit initiatief.

Ander werk voor Accountants Van Morgen 

Samen verder gaan 
begint hier.