20 november 1989. Op die dag werd het Kinderrechtenverdrag getekend door de Verenigde Naties. Intussen zijn we 34 jaar verder, hebben bijna alle landen ter wereld het verdrag ondertekend, maar weten nog steeds te weinig kinderen en jongeren van het bestaan van hun rechten. Ook in België. Wij ontwikkelden daarom een awarenesscampagne voor het Kinderrechtencommissariaat.

Met de boodschap "Geef jongeren een stem" willen we kinderen en jongeren bewust maken van hun rechten én hen oproepen om voor hun rechten op te komen. Tegelijk willen we scholen en andere professionals uit de directe omgeving van jongeren aanzetten om hen te ondersteunen wanneer hun rechten geschonden worden.

We ontwierpen affiches die via het Guidooh schoolposternetwerk op scholen verspreid werden, terwijl een online campagne via Facebook, Instagram en Pinterest leerkrachten aanspoorde om kinderrechten in hun klas in de kijker te zetten. Om hen daarbij te helpen maakten we lespakketten die we verstuurden naar scholen. In de lespakketten zaten affiches, stickers en een mindmap, waarmee de materie op een leuke en toegankelijke manier kon gebracht worden. Een always-oncampagne en bijhorende landingspagina's diepten de verschillende kinderrechten op een heldere manier uit.

Daarnaast zetten we ook in op pr: influencers, nieuwsredacties en talrijke organisaties ontvingen campagnemateriaal én een cool T-shirt dat illustrator Jango Jim speciaal voor de gelegenheid ontwierp.

Onze stem werd gehoord

Een stevige inspanning die op heel wat gevolg mocht rekenen. Onder meer influencer Samuel de Graef, Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en diverse jongerenorganisaties waaronder de Overkop-huizen, vzw JONG, Habbekrats, Lejo, JOC en Jes vzw postten op Kinderrechtendag filmpjes en foto's op hun kanalen. Daarin vertelden ze waarom jongerenrechten zo belangrijk zijn.

We zagen dezelfde dag ook VRT-presentatoren die het T-shirt droegen, Ketnet wijdde tijdens Karrewiet een uitgebreid nieuwsitem aan kinderrechten, en onze affiche dook zelfs op in De Ideale Wereld.

Ander werk voor Kinder­rechten­commissariaat

Going beyond together 
starts here.