VDAB

Strategische trajectbegeleiding

Sterk denkwerk voor een straf merk

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding nam een tijdje geleden RCA Group als strategische communicatiepartner onder de arm. Onze opdracht? Hun externe en interne communicatie versterken, advies geven over de positionering van hun merk en algemene strategische begeleiding bieden om de hele werking van de organisatie te stroomlijnen.

Iedereen kent VDAB als overheidsdienst met een maatschappelijke opdracht om ‘u’ tegen te zeggen: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen. Het is een doorleefde organisatie met 25 jaren geschiedenis en 5.000 gedreven medewerkers verspreid over Vlaanderen. De manier waarop ze extern en intern communiceren en hun merk elke dag leven in blazen, dat zijn de punten waarop de experts van RCA Group focussen.

Wij adviseren en begeleiden hen in geval van specifieke communicatievraagstukken, maar stippelen ook de omvattende strategie voor de toekomst van de organisatie mee uit en geven die concreet vorm. Effectiviteit, efficiëntie, transparantie en continuïteit zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Vanzelfsprekend vergt dit een intense samenwerking tussen de communicatiemedewerkers en de directie van VDAB zelf, alsook met de verschillende betrokken partners (bv. DAR Vlaanderen) en deelleveranciers (bv. Dimarso voor marktonderzoek, Mindshare voor media-advies en Absoluut voor creatie).

 

RCA Group startte de samenwerking met een stevige analyse. De basis? Tientallen diepte-interviews en workshops, een audit van de communicatiemiddelen en -werking en een volwaardig marktonderzoek (nulmeting) naar werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

Dat was het vertrekpunt om te werken aan een vernieuwde merkpositionering die past bij de huidige werking van VDAB en bij een uitdagend toekomstbeeld. Dit merkverhaal schreven we op strategisch vlak en het moest ook diep doordringen in de organisatie. De hele communicatieplanning vanaf 2014 is er dan ook op gestoeld. Intussen zagen al heel wat campagnes en initiatieven het levenslicht die er nauw bij aansluiten (o.a. de IBO-dag, Het grootste arbeidsbureau ter wereld, de Ik wil-campagne, de sollicitatiebootcamp, enz.).

RCA Group en VDAB zitten op regelmatige basis samen om de aanpak te evalueren en bij te sturen waar nodig. Parallel met de algemene communicatieplanning staan we doorlopend in voor advies en ondersteuning in tal van deelopdrachten (o.a. planning en contentmanagement voor pers, publicaties en social media; opzet en opbouw van het magazine ‘Content’ voor interne communicatie; uitstippeling van een imago- en jongerencampagne; branding, marketing en communicatie rond ‘digitale innovatie’, enz.). Kortom, samen maken we elke dag werk van hun sterke merk!

Team

  • Gedelegeerd bestuurder:Ivo Clerix
  • Strategic / creative director:Tom Van den Bergh
  • Senior communicatieadviseurs:Kristel Van Mierlo, Jochem Goovaerts
  • Communicatieadviseur (social media):Jente Joris
  • Communicatieadviseur:Wenche Janssens
  • Digital director:Dieter Van Esch

Meer info: