Brussels Airlines

Strategische begeleiding van interne communicatie

The sky is the limit

Brussels Airlines klopte bij ons aan voor advies en begeleiding om de nieuwe missie, visie en waarden te introduceren, erover te communiceren én ze intern te doen leven. 

De luchtvaartmaatschappij was op zoek naar zichzelf en had nood aan een nieuwe impuls van ‘trots’. Niet alleen door de moeilijke tijden in de luchtvaartsector - met zware (low cost) concurrentie en crisissen - maar vooral omdat het personeel het fiere ‘wij-gevoel’ wat kwijt was. Nochtans heeft de organisatie zovéél te bieden! Onze experts ontwikkelden een conceptueel voorstel waarin de communicatie en de beleving van de visie en missie centraal stonden. Onder het motto ‘Every smile takes us higher’ speelden we strategisch in op de 4 bedrijfswaarden van ‘fun’, ‘people’, ‘agile’ en ‘enabling’. We deden heel wat voorstellen die stuk voor stuk positief onthaald werden en in de nabije toekomst uitgerold worden. Er hangen enkele grote projecten in de lucht die nog in de fase van voorbereiding en ontwikkeling zitten. En dat volledig in lijn met de hernieuwde external branding ‘We go the extra smile’. Toch zijn er intussen ook al een paar leuke realisaties van de grond gekomen die een algemene boost geven aan het energielevel bij het personeel.

Brussels Airlines is een organisatie met zo’n 3.500 medewerkers, waarvan 500 actief zijn in luchthavens in het buitenland (wereldwijd verspreid). Bovendien oefent het personeel in Brussel tal van uiteenlopende functies uit op diverse locaties. Al deze factoren maken een impactvolle interne communicatie niet zo evident. Om het ‘wij-gevoel’ en de band met de Brussels Airlines-familie te vergroten, is een sterk intern magazine een erg geschikt kanaal. 

B-gazette

De B-gazette verschijnt trimestrieel en is een combinatie van nice-2-know en need-2-know info. Bijzonder aan het magazine is het uitneembare katern dat volledig gewijd is aan de ‘I like b’-veranderingsprojecten. Die zijn erop gericht om de organisatie sterker en performanter te maken in de toekomst. RCA Group stond in voor de restyling van de uitgave: we sleutelden aan het concept, voorzagen een nieuwe lay-out en kozen voor een ander type van fotografie, copywriting en druk.

Mascotte Burt

Eén van de grootste uitdagingen bestond erin de visie en missie te linken aan het ‘I like b’-veranderingstraject. Dat is een conglomeraat van meer dan 200 grote en kleine projecten, op strategisch en operationeel vlak. De (soms saaie) materie kon best een vrolijke opfrisbeurt gebruiken. Vandaar dat onze creative directors de mascotte ‘Burt’ voorstelden om het verhaal te vertellen. Dit schattige en sympathieke vogeltje linkt alle elementen aan elkaar en maakt het geheel luchtiger en hapklaar. Het is eigenlijk zo’n beetje de ‘gids’ die het personeel meeneemt op reis naar een nieuwe identiteit en cultuur. 

Flyer luchtvaartdag

Externe en interne communicatie gaan hoe langer hoe meer hand in hand en ze versterken elkaar zonder twijfel. Toen onze opdracht startte, was het net tijd voor de ‘Luchtvaartdag’. Voor de gelegenheid stellen alle bedrijven die actief zijn op de Belgische luchthavens zich voor aan het grote publiek. Uiteraard mocht Brussels Airlines niet ontbreken. In allerijl stortte het team van RCA Group zich op een bestaande rekruteringsflyer: we gaven hem een nieuwe look & feel, herschreven de copy en transformeerden hem in een logisch verlengstuk van de interne campagnes in opstart. De kernboodschap was dat Brussels Airlines een erg menselijk en plezierig bedrijf is om te werken. Er zijn 101 profielen nodig - niet alleen piloten en cabin crew - om de reizigers alle comfort en gemak te bieden. Om iets tastbaars mee te geven aan de bezoekers en de actie kracht bij te zetten, voorzagen we 5.000 leuke bagagelabels om uit te delen.

 

Navigation Guide

Het is geen sinecure om in deze veranderende tijden - zeker in de dynamische luchtvaartsector - als medewerker altijd en overal een duidelijk zicht te hebben op de organisatie waarvoor je werkt. Tijdens onze gesprekken met de communicatiedienst en het management bleek algauw dat er een grote behoefte was om een echte gids uit te werken voor de medewerkers. Om zowel de anciens als de nieuwkomers te vertellen waarvoor de organisatie precies staat. En om tegelijk de kernwaarden en principes, missie en visie, gedragsregels en normen op een rijtje te zetten die inherent verbonden zijn met de bedrijfsstrategie.

Dat is precies wat de fris gedesignde ‘Navigation Guide’ doet: de medewerkers via een sterke identiteit doen ‘kleven’ aan de organisatiecultuur om samen ambities waar te maken. Door een beeld te creëren dat de werkgever wil dat ze in de toekomst hebben van de organisatie, vanuit het besef dat geëngageerde en betrokken medewerkers hét verschil maken tussen succes en mislukking...

Team

  • Partner:Sandra Vandoren
  • Strategic / creative director:Tom Van den Bergh
  • Communicatieadviseurs:Stéphanie Perugio, Peter Op De Beeck, Peter Coox
  • Art directors:Karolien Schroeyen, Kees Valk
  • Junior art directors:Bruno Hansen, Joris Bochman
  • Grafisch vormgevers:Katrien Vandecruys, Marleen Vanloffeld

Meer info: