Vlaamse Overheid

Mediatraining

Oefening baart kunst, ook in de omgang met pers

In het kader van het raamcontract met de Vlaamse overheid stond RCA Group in voor doelgerichte mediatraining van verantwoordelijken in meerdere departementen.

Eerst en vooral stelden onze communicatie-experts een briefing op vanuit de specifieke noden van het betreffende departement. Op basis van deze briefings en achtergrondinfo werkten we een specifieke training uit om de betrokkenen optimaal klaar te stomen. Gepast reageren en een boodschap duidelijk overbrengen wanneer een journalist onverwachts een microfoon onder je neus steekt of een camera op je richt, vraagt immers om degelijke voorbereiding. Het komt erop aan om zowel de verbale als niet-verbale communicatietouwtjes stevig in handen te houden. Valkuilen vermijden, lastige vragen counteren, niet te snel praten of te veel info lossen… Omgaan met de media is een kunst op zich en wij kennen de kneepjes van het vak als geen ander.

Zowel secretarissen-generaal, topmanagers, woordvoerders als mandatarissen kregen een training die bestond uit meerdere deelaspecten. Zo leerden we hen technieken aan om tijdens een interview de controle te behouden. Verder bereidden we hen voor op verschillende soorten vragen en passende antwoorden. Samen stelden we ook kernboodschappen op.

Uiteraard oefenden we diverse types van interviews in voor de camera. De nodige feedback volgde achteraf wanneer we samen de beelden herbekeken. Dat is een confronterende, maar erg zinvolle aanpak om strategisch voorbereid te zijn op eventuele persaandacht.

Team

  • Senior communicatieadviseurs:Jochem Goovaerts, Kim Reynders

Meer info: