Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Positionering en uitrol van het communicatieplan

Dichtbij is beter, zeker in zorgverlening

Als regionaal ziekenhuis staat het Heilig Hart - net zoals alle actoren uit de zorgsector - voor een enorme uitdaging. Het zorglandschap ondergaat razendsnel ingrijpende veranderingen, o.a. door de vergrijzing van de bevolking. De zorgvraag wordt steeds complexer, de zorgkosten stijgen aanzienlijk, terwijl de druk op de financiële ketel ook steeds groter wordt. De concurrentiestrijd groeit en de aandacht voor professionele communicatie stijgt evenredig.

Hoog tijd dus om even stil te staan bij enkele belangrijke vragen in samenwerking met RCA Group. Waar staat het ziekenhuis vandaag? Wat wil het zijn en worden? En hoe kan je dit creatief vertalen én zowel intern als extern goed communiceren?

Om een volledig zicht te krijgen op alle aspecten van het ziekenhuis voerden we diepte-interviews uit met de directie. We stonden in voor een analyse van de huidige communicatiemiddelen en organiseerden een interactieve klankbordgroep met de medewerkers. Hierbij zoomden we o.a. in op het gedrag en de attitude van de medewerkers, sterke punten, huidige communicatiemiddelen en persoonlijkheidskenmerken van het ziekenhuis.

 

Qua positionering mondde dit uit in een eenduidige invulling van het merk ‘Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven’. Met ‘Dichtbij beter’ als baseline zetten we hun specifieke eigenheid, sterke positie, unieke troeven en degelijke beleid bewust in de kijker. De boodschap dekt vele ladingen en past perfect bij de 4 gedefinieerde kernwaarden ‘zorg bieden’, ‘aandacht geven’, ‘uitblinken’ en ‘samenwerken’.

‘Dichtbij beter’ kreeg ook een meer conceptuele vertaling. Met een warm kleurenpallet en heel close fotografie benadrukken we het nabije en warme aspect van het ziekenhuis. In het communicatieplan definieerden we de voornaamste interne en externe doelgroepen, communicatiedoelstellingen en -middelen. Intussen zagen al heel wat mooie realisaties het levenslicht.

De nieuwe positionering werd gelanceerd tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel aan de hand van een speech van de directrice én een filmpje. Daarin kwamen medewerkers en patiënten afwisselend aan het woord om te vertellen wat ‘Dichtbij beter’ voor hen betekent. Er werden ook ‘Dichtbij beter’ badges uitgedeeld, net zoals een vouwboekje met meer duiding over de positionering en gedefinieerde waarden.

Om de medewerkers te stimuleren om de nieuwe waarden echt uit te dragen, ontwierpen we opvallende interne affiches met enkele tips en tricks. Verder werd het plein voor het onthaal omgetoverd tot een echte ontmoetingsplaats waar zowel bezoekers, patiënten als medewerkers kunnen vertoeven. ‘Dichtbij beter’ werd er als kernboodschap in een grote bol op de grond geschilderd. De omringende bankjes en bloembakken zorgden voor de finishing touch van deze interactieve ruimte.

Om ‘Dichtbij beter’ meer bekendheid te geven bij alle bezoekers van het ziekenhuis, verpakten we het concept in grote 3D-kubussen aan het onthaal. Mensen kunnen eromheen wandelen en het verhaal op eigen tempo ontdekken tijdens het wachten. Elke kubus belicht 1 specifieke waarde en tezamen vormen ze ook 1 grote visuele eyecatcher.

Ook het jaarverslag 2015, bedoeld voor (potentiële) patiënten en andere stakeholders, stond in het teken van ‘Dichtbij beter’. De nieuwe missie en visie en bijhorende kernwaarden werden geïllustreerd aan de hand van enkele concrete realisaties in 2014.

Team

  • Gedelegeerd bestuurder/partner:Ivo Clerix
  • Communicatieadviseur:Wenche Janssens
  • Art director:Karolien Schroeyen
  • Grafisch vormgever:Marleen Vanloffeld
  • Copywriter:Christel Vaes

Meer info: