.

De eerste lockdown loopt net op zijn einde en de vrees voor een nieuwe besmettingsgolf is al daar. Als farmaceutisch bedrijf staan jullie op de eerste rij. Gelukkig zijn er op korte termijn geen al te grote brokken in de sector, maar er zijn wel veranderingen in de markt waar aandacht voor nodig is. De consument ontdekte de voorbije maanden immers een waaier aan digitale platformen en toepassingen om aan hun pharma-noden te voldoen. Weliswaar noodgedwongen en aan een versneld tempo, maar veel van deze handelingen hebben snel de neiging om te veranderen in langetermijngewoontes.

Pasted image 0

The Slightly New Normal

Tijdens de corona-crisis is er al veel geschreven over het nieuwe normaal. Maar hoe nieuw is dat eigenlijk en noemen we dat dan nog normaal? Yuval Noah Harari spreekt over twee essentiële en super-impactvolle keuzes die we moeten maken. Een daarvan is een keuze inzake overheidscontrole. Alsof een dystopische realiteit als in 1984 van Orwell nu ineens heel dichtbij lijkt. Anderen spreken over aangepast consumentengedrag door de confrontatie met gedwongen Marie Kondō-ing en het online aankoopgedrag. Ook internationale reizen liggen onder de gewetensloep en oproepen van de Greta Thunbergs van deze wereld komen op een andere manier binnen. ‘Flatten de klimaatimpact-curve’ brengt tastbaarheid in een anders ver-weg-dreiging. Velen ontdekken nu een leven zonder files met thuiswerk, en anderzijds een nieuwe druk door altijd bereikbaar te zijn via Zoom, Slack of andere digitale conversatiekanalen. Logischerwijs is er daardoor ook sprake van een schokgolf in work-life-heroverwegingen bij zowel werkgevers als werknemers. Kortom, alles zal veranderen. En op grote snelheid zal het buigen of breken zijn.

Het zal zo een vaart niet lopen. Het nieuwe normaal ligt voor veel mensen, merken, bedrijven en overheden liefst zo dicht mogelijk bij het oude normaal. Na de crisis van 2008 was de drang naar normaliteit ook te merken in consumentenactiviteit. Men noemde dat toen het ‘lipstick-effect’. Pieken hoger dan op Black Fridays waren er toen te merken. Er zullen ongetwijfeld dingen veranderen, maar we mogen niet vergeten dat veel organisaties er àlles aan zullen doen om zeer snel terug naar het oude te gaan. Gaslighting heet dat met een lelijk woord. Dat is sneller, gemakkelijker, geniet meer zekerheid en is minder kostelijk.

Nuance is wel nodig.

Ten eerste ben ik geen fan van denken in extremen.

‘Er verandert niets’ vs. ‘alles zal veranderen’ is geen goede manier van denken. De waarheid ligt meestal in het midden of zelfs eerder aan de kant van ‘niets verandert’. Mensen denken vaak in extremen omdat dit comfort en duidelijkheid geeft in chaotische situaties. Zwart-wit is dan gemakkelijker en dwingt ons niet tot het maken van nog moeilijkere inschattingen en beslissingen. Zo is het dat onduidelijke of overgecompliceerde communicatie, van bijvoorbeeld de overheid, helemaal niet geapprecieerd wordt. Dit is in strijd met onze zoektocht naar comfortabele dichotome afwegingen: “is dit goed of is dit slecht?”

Het valt dus goed te begrijpen vanwaar de stelling ‘alles zal veranderen’ komt. Ze lijkt ambitieus, maar tegelijk geeft ze duidelijkheid. Sorry voor het aanhalen van deze grote grijze zone.

Ten tweede is er altijd sprake van een overschattingstendens

De overschattingstendens is een term uit de gedragswetenschap en betekent dat we obv hedendaagse gebeurtenissen en context een overdreven inschatting maken van de impact in de toekomst. Onze stemming en emoties van vandaag zijn enorm geïmporteerd, maar we vergeten soms dat dit een tijdelijk effect is, en bovendien ook korter dan we verwachten. Lees zeker ook even dit artikel van professoren sociale psychologie Alain Van Hiel en Arne Roets, in Knack.

0004

Ten derde zullen niet àlle veranderingen een gevolg van deze crisis zijn

Veel nieuwe consumenten kwamen in aanraking met e-commerce in sectoren waar ze het voordien nog nooit gezien hadden. Online apotheken zagen bijvoorbeeld nooit zo veel bezoekers en zaten meteen met uitgeputte voorraden en langere levertermijnen. Is deze stijging van e-commerce het effect van de crisis of een evolutie die al bezig was?

Ook content bleek cruciaal. De conversatie rond ‘Dafalgan’ en ‘Ibuprofen’ (die nefast kònden zijn tijdens de behandeling van COVID-19) was zelden zo aanwezig. Nooit werd ze in deze mate online gevoerd. Consumenten van alle leeftijden zoeken steeds meer online naar informatie over medicatie, of het nu RX of OTC betreft. Ze zoeken informatie en adviezen via Google en sociale netwerken. Ze gaan ten rade bij hun vrienden op Facebook… Een trend die net zoals het online aankopen, echter al lang ingezet was.

Ten vierde is er het eenvoudige punt dat we ‘het nog niet weten’, en dat is een goede zaak.

Iedere dag evolueert de crisis en niemand weet vandaag wanneer we er echt helemaal uit zullen geraken (of er terug in zullen vallen). En zo zullen alle organisaties en bedrijven hun heropstart de komende maanden moeten beleven: in onzekerheid.

Er zijn desalniettemin een paar zekerheden:

Negatief:

  • Deze zwarte corona-zwaan zal slachtoffers gemaakt hebben. Startups en KMO’s die nog geen spaarpotje hadden opgebouwd bijvoorbeeld, maar ook bedrijven die halsstarrig álles exact hetzelfde wilden houden.
  • Organisaties die in het verleden een achterstand hadden in de revoluties die vandaag in een stroomversnelling komen, voelen dat des te meer en moeten pompen of verzuipen om bij te benen.

Positief:

  • De bedrijven die zich de voorbije jaren al aan het klaarstomen waren voor de macro-ontwikkelingen in de wereld hebben kleinere stappen voor de boeg. Of het nu gaat over digitale transformatie, verbindende en zelfsturende organisatiemodellen, een veranderende consument of duurzamere en lokale handelsprocessen… ze waren reeds in beweging, en dat is altijd eenvoudiger dan vanuit stilstand in beweging te komen.
  • Voor de bedrijven die principieel open staan voor iteraties in hun ‘how’, terwijl ze trouw kunnen blijven aan hun ‘why’ is het zeker nog niet te laat.

Design thinking is een principe dat me nauw aan het hart ligt, en daarin ligt een sleutel. Design thinking heeft ‘het niet weten’ namelijk in zijn kern liggen. En of we dit nu het “nieuwe normaal” of “the slightly new normal” noemen, maakt dan eigenlijk niet uit. Stapsgewijs ontdekken, vanuit eerste assumpties effectieve barrières opzoeken, snel dingen uittesten, en verdergaan met het beste idee dat er op dat moment voorhanden is. In een lerende en optimaliserende aanpak om aan snelheid, flexibiliteit en effectiviteit te winnen

Benieuwd naar onze aanpak? Neem vrijblijvend contact op.

Related work

Euromelanoma

Een huidzonderlijke samenwerking.

Euromelanoma is een netwerk van vrijwillige Europese dermatologen in 33 landen. Samen werken ze aan meer bewustzijn rond huidkanker. Een ziekte die exponentieel groeit in België.

Show me more
Viata

Viata, een online apotheek die stevig groeit

In een conservatieve markt hebben online apotheken een missie: Belgische consumenten hetzelfde gemak bieden als ‘gewone’ apotheken. In deze markt brengt Viata een onderscheidend verhaal.

Show me more
Galenus Health

Een nieuwe manier van ademhalingsaandoeningen monitoren.

Euforia is een internationale non-profitorganisatie die zich bezighoudt met de preventie en verzachting van chronische luchtwegaandoeningen.

Show me more

Show some love, share this article