L.Leen Fourrier

De uitnodigingen voor het kerstfeest zijn bezorgd, de vakantiekalender voor 2019 gaat online, de jaarcijfers worden voorgesteld. Intern communiceren, we doen het allemaal continu. Ieder op zijn manier. En naar best vermogen. Maar vrijblijvend is het niet.

Intern = extern. En vice versa.

Interne en externe communicatie zijn geen gescheiden activiteiten. Alles wat zich intern afspeelt, komt immers ook naar buiten. Niets om bang voor te zijn, maar wees je er wel bewust van als bedrijf. Want medewerkers zijn externe ambassadeurs met een enorm potentieel aan business value. Wat zij verspreiden over je bedrijf, kleurt de externe perceptie. Interne communicatie heeft dus ook een strategisch belang. Het drukt een sterke stempel op je werkgeversmerk én je corporate merk. Is je merk ook juist? Dat wordt meebepaald door de online reputatie van je merk en die is op haar beurt afhankelijk van wat je medewerkers naar buiten brengen.

Daarom is het van het grootste belang dat je interne communicatie volledig afgestemd is op je bedrijfs- en merkstrategie. Het komt er dus op aan om doelen af te bakenen, prioriteiten te stellen en KPI’s te bepalen. Net zoals je dat tactisch doet op corporate niveau.

Like a human being, a company has to have an internal communication mechanism, a ‘nervous system’ to coordinate its actions - Bill Gates

Belang van gedeelde cultuur.

Het is een open deur intrappen, maar medewerkers switchen veel makkelijker van job dan pakweg 25 jaar geleden. Ook de arbeidsmarkt wordt steeds complexer. De juiste medewerkers rekruteren én behouden is een uitdaging die essentieel is. De kost (lees: tijd en geld) van een mismatch is sowieso hoog voor je bedrijf. Bovendien boek je meer succes als je medewerkers voelen dat ze samen een gedeelde cultuur kunnen uitbouwen. Onderzoek bewijst zelfs dat bedrijven waar de interne communicatie op punt staat 3,5 keer meer kans hebben om uitmuntende businesscijfers voor te leggen dan de concurrentie. Efficiënte interne communicatie zorgt voor meer loyaliteit bij je medewerkers: ze denken mee na over de toekomst en snappen waarom het bedrijf doet wat het doet. Interne communicatie is dus niet zomaar een softe business.

Draagvlak is cruciaal.

Dat mogen we zeker niet vergeten: het draait vooral om mensen. Ook al is het eigenlijk het formaliseren van dat moment aan de koffiemachine waar je de laatste updates bespreekt van een project, vraagt hoe de vakantie is geweest of polst of je collega naar het kerstfeest komt. Cultuur is bepalend voor succes en aanvaarding. Er moet draagvlak zijn of gecreëerd worden. Interne communicatie is iets tussen mensen, op maat van deze mensen. Ze moeten zich erin herkennen. Zowel qua tone of voice als informatiestructuur. Tactisch moet je dus keuzes maken en durven te differentiëren in functie van je subdoelgroep van medewerkers. Want niet iedereen bereik of benader je op dezelfde manier. Om dat draagvlak te creëren, is het zeker ook interessant om welwillende medewerkers te betrekken en ze medeverantwoordelijkheid te geven in de organisatie.

Technologie als instrument.

Zowel strategie als cultuur bepalen mee de keuzes op vlak van interne communicatie. Keuzes maken vraagt om investeringen. In mensen, tijd en middelen. Technologie helpt ons om dit te realiseren, correct en snel. Je hebt wel een platform nodig als vertrekpunt. Een baken van informatie waarop je medewerker alles kan terugvinden. Dat schept rust en vertrouwen. Hoe dat platform eruitziet? Het kan gaan om een intranet, maar ook over valven in een productieomgeving. Kies de technologie die het best past bij de tools die je bedrijf dagelijks gebruikt, zo boek je het meeste succes.

Leen Fourrier
senior consultant

Show some love, share this article