P.Peter Coox

Grootste HR-experiment in jaren.

De corona-pandemie zet onze arbeidsmarkt voor immense en irrationele uitdagingen. Daar waar sommige sectoren kampen met een nooit geziene werkdruk roepen andere sectoren tijdelijke of gehele werkloosheid in. Neem daarbij de grootste shift naar thuiswerk en aangepaste werkprocessen, nieuwe wettelijke bepalingen en modaliteiten, een piek in ziektes en absenteïsme en je mag spreken van het grootste HR-experiment in jaren.

Zelden zagen we zo’n impact op organisaties, hun werking en hun medewerkers. Zelden werd de VUCA-wereld zo zichtbaar en dichtbij. Zelden zagen we zo’n tastbare en snel evoluerende gevolgen in de relatie tussen werkgevers en werknemers en werknemers onderling. Wat vroeger voor veel organisaties zowel technisch als organisatorisch verre toekomstmuziek was, wordt plots de nieuwe norm.

Het waarmaken van je werkgeversidentiteit.

Nood breekt wet dus. Maar ook: in nood kent men z’n vrienden. Of, je leert ze alleszins op een andere manier kennen. En dat geldt net zo voor het imago van werkgevers. Zekerheden verdwijnen, percepties veranderen, walk the talk wordt plotseling niet meer zo evident. De manier waarop medewerkers én buitenwereld naar werkgevers kijken krijgt door deze crisis een nieuwe dimensie.

De manier waarop de arbeidsmarkt naar jou kijkt, is gebaseerd op duurzame initiatieven, consequent handelen en authentieke verhalen. En laat net deze crisis en hoe je vandaag hiermee omgaat hierop bijzonder veel impact hebben. Oppervlakkige acties en zielloze campagnes zullen vanaf morgen nóg minder duurzaam effect gaan hebben.

Een eyeopener voor je werknemersbeleving.

De huidige crisis heeft een gigantische impact op ons werk. Zowel praktisch: de (vernieuwde) ontdekking van telewerk zorgt voor onderschatte opportuniteiten in keuze voor werkgever of werknemer. Maar ook mentaal: thuiswerk vormt dan weer een test voor work-life balance en arbeidsethos. Daarbovenop staat ook werkzekerheid op de meest onverwachte plaatsen plotseling onder druk.

In de afgelopen jaren werd er nog nooit zo’n beroep gedaan op de veerkracht van mens en organisatie. Op welke manier communiceer je over genomen maatregelen en financiële consequenties voor je werknemers? Hoe ga je om met het welzijn en de veiligheid van je medewerkers? Hoe blijf je verbinding en betrokkenheid bij je medewerkers onderhouden en versterken? De manier waarop je vandaag omgaat met je medewerkers zal jou morgen maken, bevestigen of kraken als employer of choice.

Wees daarom steeds open, consequent en eerlijk. Communiceer duidelijk over de verwachtingen, kansen en gevaren die deze crisis voor jouw organisatie en mensen betekent. Waak ook over de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers en toon je waardering voor hen, hun inspanningen én hun opofferingen. Lead by example, motiveer en neem de nodige initiatieven om de samenhorigheid tussen collega’s te bevorderen.

De impact op je werkgeversreputatie.

Hoe je als werkgever omgaat met deze nieuwe realiteit kleurt dus de perceptie, zowel intern als extern. Werknemers kijken met een andere blik naar werk, werkinvulling en werkgever. Maatschappelijke relevantie en bijdrage aan de samenleving werden nooit zo zichtbaar en belangrijk. Werken in de zorg werd zelden zo hard gewaardeerd. Ook de impact en bijdrage van werken in pakweg transport en distributie wordt duidelijk en meer gerespecteerd. Maar ook voor organisaties die niet in het midden van de publieke storm staan zijn er opportuniteiten én bedreigingen. Het wel of niet beschermen van je medewerkers zal je als werkgever blijven achtervolgen, positief of negatief. Acties vandaag bepalen het behoud van huidige en instroom van toekomstige werknemers.

Denk daarom continu na over wat je doet, hoe je het doet en op welke manier je hierover communiceert. Vraag feedback over je huidige inspanningen en stuur bij waar nodig. Blijf trots en grijp die kansen. And never waste a good crisis.

Werken aan je werkgeversmerk.

Wat beteken je voor je medewerkers, ook in deze moeilijke tijden? En wat wil je dat jouw medewerkers volgend jaar over jou als werkgever te vertellen hebben? Hoe wens je dat de buitenwereld in de toekomst over jou denkt en spreekt?

Gebruik deze weken en maanden om employer stories te verzamelen: over hoe het werkelijk is te werken in jouw organisatie. Noteer die anekdotes die je waarden en cultuur illustreren. Toon zowel de teamspirit van je mensen, als de positieve corona-maatregelen tegenover eigen medewerkers … en zelfs misschien de ‘uitzonderlijke’ initiatieven, zoals producties van mondmaskers, handgel of die uitgestoken hand aan de zorgsector.

Wedden dat je in deze periode genoeg content en inspiratie verzamelt om het eerstvolgende jaar je sociale media, je verhalen en getuigenissen op je site bij te werken en de nodige native advertising-artikels te vullen? En waarom niet van de huidige ervaringen gebruik maken om je werkgeverspropositie en employer brand een nieuw leven in te blazen?

The time is now.

Tijden van verandering zijn kantelmomenten voor merken. Ervaringen gedurende deze stresstest zullen lang worden herinnerd en je reputatie blijvend kleuren, véél meer dan welke mediagenieke campagne ook. Denk daarom bij al je initiatieven vandaag na over de gevolgen voor morgen. Ook morgen wil je immers nog gemotiveerde en betrokken medewerkers, nietwaar?

Waar kan je snel mee aan de slag?

  • Onthou dat je huidige werknemersbeleving je werkgeversreputatie van morgen bepaalt.
  • Blijf trouw aan je waarden en cultuur en investeer in samenhorigheid en betrokkenheid.
  • Gebruik de ondervindingen en initiatieven gedurende deze periode om je werkgeversmerk verder in te kleuren en je werkgeversmerk te versterken.

Peter Coox

Consultant

Show some love, share this article