Samuel Zeller 4138 Unsplash
Internecomm2
  • Think & Make

    Doordacht, met een intern draagvlak. Dat is de kern. Daarom starten we steeds met een analyse. Zo kunnen we de lopende processen inventariseren. Dat doen we met diepte-interviews doorheen verschillende lagen van de organisatie en natuurlijk: desk research. Daarnaast brengen we in workshops de verschillende touchpoints in kaart én de manier waarop deze gebruikt worden. Op basis van die input kunnen we een duidelijk plan opstellen vanuit de buik van de organisatie. Met de rollen van elk intern kanaal, meerdere actie- en meetpunten, maar ook met een inhoudelijke lijn. Die haakt enerzijds in op de visie en cultuur van de organisatie en sluit anderzijds aan op de verwachtingen en noden van de medewerkers.

  • Do

    Eens de uitrol gestart is, veranderen we het geweer van schouder. Van de generaal die de strategie uitstippelt naar de soldaat in de loopgraven. We ontwikkelen de nodige guidelines, planningen en templates zodat alle communicatie efficiënt kan verlopen. We bepalen ook de juiste tone of voice en gieten die in concrete uitwerkingen. Van interne campagnes over alle functionele kanalen, tot gerichte acties voor een select publiek.

  • Learn

    Wij geloven heilig in een lerende aanpak, ook voor interne communicatie. Daarom meten we de impact van elk actie. Die meetpunten bepalen we samen. Hier combineren we steeds kwantitatieve en kwalitatieve metingen. Kwalitatieve data zijn bijvoorbeeld het gebruik van platformen, volume in vragen of registraties voor interne opleidingen. Kwalitatieve metrics gaan nog verder en zijn net zo belangrijk. Interne surveys geven inzicht in de verhoging van het kennisniveau, de adaptatie van een visie of een mentaliteitswijziging. Alleen zo kunnen we volgende keer nóg juistere dingen doen.

Related work

Decathlon

De XII werken van Decathlon.

Klanten lopen de deuren van elk Belgisch Decathlon-filiaal plat. Maar 1.700 medewerkers: hoe houd je daar de teamspirit in?

Show me more