Je merk optimaal beschermen, hoe doe je dat?

Als we spreken over een merk, dan gaat het niet alleen om concrete benamingen. Ook logo’s, verpakkingen, vormen, kleuren of geluiden kan je beschouwen als merk. Kortom, elk teken dat de producten of diensten van je onderneming onderscheidt van die van andere. Denk maar aan de gekende tune van Windows of de specifieke vorm van een flesje van Coca-Cola. De tekens brengen dus een zekere herkenning teweeg. 

Waarom zou je een merk registreren?

Het spreekt vanzelf dat je voor je bedrijf, product of dienst een eigen naam en logo voorziet. Dit zijn stuk voor stuk merken die symbool staan voor jouw bedrijf. Uiteraard wil je graag onder je eigen merk producten of diensten aanbieden. En het is erg vervelend als iemand anders dat in jouw plaats zou doen onder dezelfde naam. Om dit te voorkomen, kan je je merk laten registreren.

 

Deponeren en registreren, wat is het verschil?

Deponeer je een merk, dan dien je een aanvraag in tot registratie. De datum van het depot is erg belangrijk, want die bepaalt de rangorde. Doe je bv. een aanvraag op 5 mei en doet iemand anders hetzelfde op 6 mei, dan krijgt jouw merkdepot voorrang. Dat gebeurt ongeacht de duur van de registratieprocedure. Is de registratieperiode achter de rug, dan bekom je de registratie. Vanaf deze datum kan je als merkhouder je rechten ten volle laten gelden, meestal gedurende een periode van 10 jaar.

 

De registratieprocedure, stap voor stap

  • Je dient een depotaanvraag in voor je merk.
  • Het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) start een onderzoek naar de vormvereisten. Het controleert bv. of de geclaimde producten juist geklasseerd zijn. Duiken er bezwaren op, dan kan je het depot alsnog regulariseren binnen de maand. Zodra dit in orde is, gaat het BBIE over tot publicatie.
  • Het depot wordt gepubliceerd en andere merkhouders krijgen nu 2 maanden de tijd om een verzetsprocedure in te stellen.
  • Er start intussen een onderzoek naar de intrinsieke geldigheid van je aanvraag.
  • Op het einde van de bezwaarperiode wordt je merk officieel ingeschreven.
  • Je krijgt een inschrijvingscertificaat of bewijs van eigendomsrecht toegestuurd.

 

Waar is je eigendomsrecht precies geldig?

Er bestaat helaas geen wereldwijd registratiesysteem. In principe moet je jouw merk dus per land registreren. Er bestaan wel enkele belangrijke uitzonderingen op die regel.

Zo bestaat er in België, Nederland en Luxemburg een volledig eengemaakte merkenwetgeving. Op het vlak van merkenrecht vormt de Benelux dus als het ware 1 enkel land. Ook binnen de Europese Unie kan je een gemeenschapsmerk registreren bij een specifieke Europese administratie. Die bescherming geldt dan voor alle lidstaten van de Europese Unie en wordt geregeld door een Europese merkenwetgeving. Daarnaast bestaat er zoiets als het internationale systeem van Madrid. Hiermee kan je via 1 enkele aanvraag à la carte een inschrijving bekomen in verschillende lidstaten, een 80-tal in totaal. De merkenadministratie van de desbetreffende landen zullen vervolgens bepalen volgens de eigen nationale wetgeving of je merk al dan niet bescherming kan genieten.

Je merk registreren binnen de EU

Met een Europese merkregistratie is je merk op een relatief goedkope manier tegelijk beschermd in alle 27 landen van de Europese Unie. Voor een aanvraag kan je terecht bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM).

Je merk wereldwijd registreren

Wil je een merkregistratie voor een aantal landen binnen de Europese Unie of voor landen erbuiten? Dan ga je best te rade bij de Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom in Genève (WIPO). Een inschrijving bij het WIPO verloopt via het BBIE.