EWI 2013, het jaarverslag in de spotlights

Ontwikkel een jaarverslag dat onze resultaten en activiteiten van 2013 in de verf zet”… Dát was de opdracht die RCA Group kreeg van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie onder leiding van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten. Een uitdaging die we maar al te graag aangingen! Het project omvatte eigenlijk 3 luikjes om precies te zijn:

  • Design, ontwikkeling en oplevering van een website, volledig gewijd aan het jaarverslag
  • Ontwikkeling van een infographic (voor zowel offline als online gebruik)
  • Creatie van een (offline) direct mailing

Uitwerking van a tot z

In onze zoektocht naar een overkoepelend concept hielden we 2 streefdoelen duidelijk voor ogen. We hadden nood aan een overzichtelijke structuur én we wilden de beschikbare info zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. Dat moest zowel online als offline via alle mogelijke kanalen perfect kunnen. 

De aangeleverde ‘droge’ info van het jaarverslag vertalen naar een uitnodigend concept lag niet direct voor de hand. Bovendien wilden we het geheel graag verrijken met interessant en wervend beeldmateriaal, zaken die bij aanvang van de opdracht niet echt ter beschikking waren. 

Resultaat? Een innovatief concept!

We ontwierpen volledig op maat een illustratieve en grafische stijl die EWI perfect typeert. Opvallend zijn de frisse look en de terugkerende componenten die het verslag samenhangend en heel herkenbaar maken. De spaarlamp - of beter ‘spotlight’ - vormt de rode draad in het hele verhaal. Dit item staat zeker ook niet toevallig symbool voor zowel economie, wetenschappen als innovatie.

Het licht zien…

Benieuwd naar het eindresultaat? Laat dan zeker je licht schijnen op www.ewi-jaarverslag.be.