Sensibiliserings­campagne

En binnen deze expertise zijn er nog 2 spitsvaardigheden: De “Doe het!” en de “Doe het niet!”.

Mensen warm maken voor een boodschap, duiding geven én motiveren tot engagement of actie. Dát is het doel van een goede sensibiliseringscampagne! Ze staat of valt met de sterkte van het gekozen concept, maar ook met de keuze van de juiste media. Zo bereik je een publiek dat nog niet helemaal overtuigd is, in tegenstelling tot veel campagnes die zich net richten op mensen die wél al ‘mee’ zijn.

Meer nog geloven onze experts in een gestructureerde aanpak. We brengen het probleem of knelpunt eerst exact in kaart en we bakenen de doelgroepen af. Nadien bepalen we welk effect we met de campagne willen bereiken en tot slot formuleren we de boodschap. Zo en niet anders!

Ivo
Clerix
gedelegeerd bestuurder/partner

Ivo stond mee aan de wieg van RCA Public, de afdeling die zich sinds 2007 toelegt op strategische communicatie voor overheden en organisaties. Verder staat hij dagelijks in voor de coaching en aansturing van de communicatieadviseurs op de Brands-afdeling. Als licentiaat in de pedagogische wetenschappen heeft hij een bewezen ervaring in zowel procesbegeleiding, marketing- als communicatievraagstukken. Tot 1997 was hij streekmanager voor Strategisch Plan Limburg en daarna directeur van de werkgeversorganisatie VKW. Hij coördineerde er alle marketing- en communicatieacties en bouwde een netwerk uit met socio-economische organisaties en bedrijven. Sinds eind 2008 is hij gedelegeerd bestuurder bij RCA Group. Verder is hij actief betrokken bij de strategische begeleiding van onder meer het Europees Sociaal Fonds, De Vlaamse Overheid, De Lijn, VDAB, Limburg.net, Agentschap Natuur en Bos, ... 

Meer info: