Infrastructuur­communicatie

Wij bouwen bruggen voor wanneer je bruggen wil bouwen.

Wat doe je bij projecten die ingrijpende veranderingen teweegbrengen voor de burger? Helder, duidelijk en non-stop communiceren voor én tijdens de werken is dan onmisbaar. Of het nu gaat om infrastructuurwerken, stedelijke ontwikkeling of een project van ruimtelijke ordening. Enkel als je anticipeert - door zo vroeg mogelijk met alle betrokkenen te sparren - kan je een voldoende groot draagvlak creëren.

Ons expertteam staat garant voor efficiënte infrastructuurcommunicatie. Na een grondige analyse stellen we een doordachte planning op en bedenken we een overtuigend concept. Vanuit een strategische visie én met een sterk verhaal dat de ambitie en meerwaarde van je project creatief kracht bijzet. Om je publiek daarna op het juiste moment de juiste dosis infrastructuurcommunicatie toe te dienen. Niet te weinig, niet te veel. Niet te vroeg, en niet te laat.

Sebastiaan
Miermans
senior communicatieadviseur

Sebastiaan studeerde communicatiewetenschappen aan de KULeuven en volgde een bijkomende opleiding bedrijfseconomie. Na zijn studies ging hij aan de slag als communicatiemedewerker bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, waar hij mee instond voor de communicatie en marketing bij de uitbouw van de organisatie. Daarna belandde hij als adviseur in de strategische communicatiesector bij Groep C en Connect. Hij specialiseerde er zich in strategische communicatie voor infrastructuurdossiers, mobiliteitsprojecten en openbare ruimte en begeleidde projecten voor het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, LRM, de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Interwaas en Provinciebestuur Antwerpen. Nadien werkte hij 1 jaar lang als coördinator natuurgericht toerisme bij Toerisme Limburg, waar hij meewerkte aan de ontwikkeling en uitvoering van toeristische visies rond het thema natuur. In augustus 2011 maakte Sebastiaan de overstap naar RCA Group waar hij de afdeling Public vervoegde als senior communicatieadviseur. Tot zijn klanten behoren o.a. Beliris (uitbreiding Brusselse Metro Noord), De Lijn, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, Europees Sociaal Fonds, Limburg.net, stad Lommel, stad Hasselt, stad Diest, Limgrond.be, LRM, B-Classic, Resilux, Sint-Pieter scholen, Toerisme Limburg, Toerisme Scheldeland, VLM, enz.

Meer info: