Het Mobilis-project wil een antwoord bieden op de veranderingen in de automobielsector. Deze inspirerende plek vormt een mix tussen ‘de concessie van morgen’, commerciële activiteiten en woonmogelijkheden. De RCA Brandstudio mocht het project mee op rails zetten en bedacht een gloednieuwe brand identiteit, inclusief naam. 

De investering van opdrachtgever d’Ieteren in deze buurt is een toonbeeld van de herinvulling van de kanaalzone in Brussel. D’Ieteren creëert zo werkgelegenheid én kiest om in te zetten op huisvesting.

Katalyserende projecten zoals Mobilis zullen voor zuurstof zorgen in deze wijk. Op de dakverdieping zorgen horeca en zelfs stadslandbouw voor een interessante mix. Mobiliteit zal de verbindende rol op zich nemen tussen stad, bewoners en economie.

Mobilis in mobili

Mobilis is continu in beweging. De invulling en de context veranderen voortdurend. Deze dynamiek weerspiegelt zich ook in het logo, waarbij het spel van dunne en dikke lijnen — die je ook terugvindt in het gebouw — ’s avonds een nieuwe visuele invulling krijgt.  
De vorm van het gebouw is het visuele ijkpunt. Zo accentueren we de naadloze integratie in de omgeving, zonder in te boeten op eigenheid.

Circulariteit in vorm

De Mobilis-vormen weerspiegelen het dynamische karakter van het merk. Ze worden gebruikt doorheen de identiteit samen met beelden of als decoratief element en versterken zo de herkenbaarheid.

Herkenbaarheid door eenvoud

Het lettertype versterkt de merkidentiteit. Het contrast en samenspel tussen fijn, bold en contouren weerspiegelt het dynamische karakter van Mobilis. De fundamenten van deze branding zijn net zoals het merk, dynamische sterkhouders van een merk in volle groei.

Going beyond together 
starts here.