Het Sigmaplan is bij velen nog onbekend, en helaas dus ook onbemind. Het is een project van De Vlaamse Waterweg NV en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Tegelijk wordt er ook een unieke riviernatuur gecreëerd. 

Ook al is het Sigmaplan eigenlijk overal, toch wordt de grootte van het project en haar positieve impact nog te weinig erkend. In de veelheid van communicatie die we in het kader van het Sigmaplan uitrollen is een rode draad belangrijk, zowel inhoudelijk als visueel. 

Het logo is een abstracte visualisatie van de kern van het Sigmaplan. De middelste blauwe lijn symboliseert de rivier, terwijl de buitenste groene lijnen de natuur.

Garland Laffut - Designer

Drag

Herkenbaar en toegankelijk

Het Sigmaplan telt tal van projectgebieden, verspreid over Vlaanderen. En over elk van die projecten moet gecommuniceerd worden. Maar omdat het er zoveel zijn, was consistentie soms ver te zoeken. Onze designers vertrokken nét niet van een wit blad (kind en badwater, weet u wel), en tekenden een sterke branding uit om de verschillende communicatieacties te uniformiseren en tegelijk te versterken. Herkenbaarheid troef: aan een oever, op straat en op je smartphone. Zo maken we het werk (en vooral de resultaten) van het Sigmaplan toegankelijker voor elke Vlaming.

Naar sigmaplan.be

Consistent en creatief

Om een bruuske stijlbreuk te vermijden, hebben we de sterke elementen van het vorige logo behouden. Met dezelfde elementen hebben we een nieuw woordmerk gecreëerd: de naam Sigmaplan, geflankeerd door 3 dynamische lijnen. 

En hoewel je dat wellicht niet meteen merkt, is 3 een constante in de hele branding. Een raster van 3, 6 of 9 kolommen en rijen laat toe om de meest uiteenlopende lay-outs te maken, zonder in te boeten aan consistentie.

Infoborden en luisterverhalen

De nieuwe huisstijl leent zich volledig om ook zeer creatieve concepten vorm te geven. Wat dacht je van een heuse info-tainer, volledig door ons gewrapped en ontworpen? Of een serie van zeer innemende luisterverhalen, met verve gebracht door acteur Warre Borgmans, waarbij we ook een sonic branding componeerden. Steeds brachten we complexe en (ook al klinkt dat tegenstrijdig als het over water gaat) droge materie op een boeiende, leerrijke en laagdrempelige manier. Op die manier krijgt het Sigmaplan de aandacht (en lof) die het verdient, en zo kom ook jij alles te weten over water.

Going beyond together 
starts here.