Newsroom tekent voor pr-communicatie van Vlaamse tuinaannemers

Met een goed uitgespit communicatieplan wisten we de VLAM-jury unaniem te overtuigen. De volgende vier jaar zullen we de pr-communicatie en influencermarketing voor de Vlaamse tuinaannemers verzorgen. We koppelden een strategische pr-aanpak aan een tactische benadering van de verschillende doelgroepen die een beroep kunnen doen op de diensten van een tuinaannemer – van design over beleving tot eco. Het idee om het publiek te segmenteren en de overkoepelende boodschap telkens af te stemmen, viel in de smaak. Ook het feit dat de achterban wordt meegenomen in de strategie en eigen communicatiepakketten krijgt aangereikt om zelf te implementeren, kon op sympathie van de jury rekenen.

Samen verder gaan 
begint hier.