Provincie Vlaams-Brabant, dienst Europa

Strategische Communicatie in het kader van de nieuwe Europese programmaperiode

Contact

Wenche Janssens wenche@rca.be

Expertises

Let's

De dienst Europa van de provincie Vlaams-Brabant is een accelerator voor projecten met Europese subsidies in de regio. Vanaf 2014 gaat de nieuwe Europese programmaperiode van start. RCA kreeg als opdracht de bekendheid van de dienst te vergroten en te verdiepen, duurzame relaties met de verschillende doelgroepen op te bouwen en te beheren en interesse voor en participatie aan de nieuwe Europese programma’s te stimuleren. Op deze manier kan de provincie Vlaams-Brabant de potentiële middelen optimaal benutten.

Create

De huidige programmaperiode (2007-2013) is al flink over de helft. Hoog tijd om even stil te staan bij de resultaten. Zo kunnen alle betrokkenen eens bekijken wat er met de steun van Europese programma’s allemaal gerealiseerd kan worden en kunnen we naadloos overgaan tot een discussie over de toekomstmogelijkheden.

Via enquêtes bij de huidige projectindieners werd de actuele perceptie en dienstverlening van de dienst Europa in kaart gebracht. Via diepte-interviews werden de ervaringen, tips en behaalde resultaten van de projectindieners blootgelegd. 3 rondetafelsessies met sleutelspelers en visionaire denkers uit de regio zorgden voor het nodige denkwerk over prioriteiten en projectideeën voor de toekomst.

Impact

Dit participatieve project liep van januari 2011 tot en met december 2011. In december vond het afsluitende event plaats waarop de dialoog werd aangegaan met potentiële toekomstige projectindieners. Op deze dag werd ook een inspirerend naslagwerk uitgedeeld waarin de output van het hele traject gebundeld werd volgens de waarden van de duurzaamheidsdriehoek: mens - milieu - economie.