GO! - Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Crisiscommunicatie

Let's

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap wil crisiscommunicatie verankeren binnen de organisatie door onder andere een methodiek te implementeren voor de centralisering en de uitwisseling van relevante info rond (potentiële) crisissituaties. Ook door ‘standaard’-procedures en -instrumenten te ontwikkelen, wil men komen tot een uniforme aanpak van crisiscommunicatie. Hiervoor nam GO! RCA onder de arm en werd er een stappenplan voorzien.

Create

RCA heeft samen met de communicatiedienst van GO! een concreet plan van aanpak opgesteld om een structuur te installeren binnen het gemeenschapsonderwijs om crisissituaties op communicatievlak beter aan te pakken. Er werd ook een nota opgemaakt over hoe scholen, de scholengroepen en GO als centrale spil zich kunnen voorbereiden op een crisissituatie en wat ze moeten doen wanneer ze in zo’n crisissituatie verzeild raken. Bovendien werden alle mogelijke crisissen voor scholen in kaart gebracht en opgedeeld in 13 thema’s:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Geweld op school
 • Pesten
 • Zelfdoding
 • Drugs
 • Verdwijning
 • Meningitis
 • Ernstig ongeval
 • Voedselveiligheid
 • Instortingsgevaar
 • Brand
 • Negatief advies na doorlichting
 • Financiële fraude

Voor elk thema werd er 1 concreet scenario uitgewerkt van a tot z, gebaseerd op een incident dat zich ooit echt voorgedaan heeft: een stappenplan dat opsomt wat te doen in zo’n crisissituatie, handige (invul)sjablonen met meer informatie per stap en voorbeelden van mogelijke communicatiekanalen (bv. persberichten, brieven aan het personeel, brieven aan de ouders, enz.).

Bovendien heeft RCA een strategische nota geschreven waarin toegelicht wordt hoe een digitaal crisisplatform binnen de bestaande Smartschool-omgeving opgebouwd en ingevuld kan worden en welke functionaliteiten hiervoor nodig zijn.

RCA gaf tevens ad-hoccommunicatieadvies bij crisissituaties die zich voordeden.

Impact

Het is de bedoeling dat iedereen binnen GO! richtlijnen krijgt over hoe men de instelling kan voorbereiden op een crisis. Bovendien is het ook de bedoeling dat iedereen kan terugvallen op bestaand en centraal voorbereid materiaal dat de weg wijst en voorschrijft wat er concreet moet gebeuren in geval van specifieke crisissituaties.

geweld op school

persbericht