AWV Antwerpen

Projectcommunicatie Noord-Zuid Kempen

Contact

Kristel Van Mierlo kristel@rca.be

Expertises

Let's

De Vlaamse overheid startte in de zomer van 2011 met de bouw van de Noord-Zuid Kempen. Met de aanleg van 2 grote rotondes en een fly-over nabij de op- en afrit Geel-West en een nieuwe verbinding tussen Geel en Kasterlee, wilde Vlaanderen investeren in een vlotte en veilige mobiliteit in de regio. Voor de communicatiebegeleiding voor, tijdens en na de werkzaamheden, deed het Agentschap Wegen en Verkeer een beroep op RCA Public. De opdracht was tweeledig en omvatte het schrijven van een communicatiestrategie en -plan en de verdere toepassing ervan.

Create

Zo’n omvangrijke infrastructuurproject staat of valt met het creëren van voldoende draagvlak bij specifieke doelgroepen (bewoners, stakeholders, …).
De communicatiedoelstelling voor dit project was 4-ledig:

  • Verschillende doelgroepen informeren
  • Draagvlak creëren bij de betrokkenen
  • Betrokkenen motiveren om hun medewerking te verlenen
  • Positieve imagovorming rond het project

Impact

De tools die hiervoor momenteel worden uitgewerkt, zijn o.a.:

  • Goede perswerking
  • Gebruiksvriendelijke en heldere website
  • Website met een groot en stijgend bezoekersaantal
  • Folders, infozuilen en werfdoeken
  • Bewonersbrieven en brieven naar omliggende scholen